Deze zomer organiseerde de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) de kick-off van een aantal living labs over industriële symbiose.

Voortbouwend op zijn ervaring om de samenwerking en de symbiose tussen industriële partners en met de onderzoeks- en kenniscentra te vergemakkelijken, organiseerde de OVAM verschillende bijeenkomsten. Living labs zijn erop gericht mensen samen te brengen in een denkproces dat zo dicht mogelijk bij een reële situatie aansluit. Het doel was in dit geval om het potentieel van een softwaretool te verkennen. Die moet vraag en aanbod van secundaire grondstoffen die voortkomen uit afvalstromen op elkaar afstemmen. De living labs waren ook het ideale kader om ons samen met onze partners te buigen over de uitdagingen waar de bouwsector voor staat bij de transitie naar een circulaire economie.

  • Op 22 en 29 juni stakeholders van verschillende industriële sectoren, afvalverwerkers en onderzoekscentra spraken zich uit over de voor- en nadelen van een online symbioseplatform;
  • Op 25 augustus kwamen stakeholders van de bouw- en sloopsector, de overheid en onderzoeksinstellingen bijeen. De uitdaging was zicht te krijgen op de kernvragen en uitdagingen van urban mining bij bouw en sloop.

We hebben al veel geleerd van deze vergaderingen van het eerste Belgische Living Lab. Nu de onderzoeksvragen geformuleerd zijn, begint de zoektocht naar innovatieve oplossingen binnen een proefproject. We houden u op de hoogte.