Living Lab België

Op 18 december vond in Mechelen het tweede Living Lab over Urban Mining plaats. Opnieuw bogen ervaringsdeskundige uit de bouw en sloopsector, ambtenaren en onderzoekers zich over de prioritaire onderzoeksvragen. Er werd ingezoomd op praktische aspecten van sloop en verwerking bij kleine werven, uitdagingen voor het economische model, het belang aan samenwerking in de keten en de wijze waarop beleid en regelgeving urban mining naar een volgende niveau kunnen tillen.

Een aantal vragen worden voor verder onderzoek voorgelegd aan een expertenteam, andere worden getest, gevolgd en geanalyseerd op bestaande werven of vormen het onderwerp voor een volgend Living Lab.

The OVAM will host a third meeting of the Belgian Living Lab in Mechelen on 18 December 2017. It will follow-up on the previous event on urban mining. More details will be pulished after the event.

Deze zomer organiseerde de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) de kick-off van een aantal living labs over industriële symbiose.

Voortbouwend op zijn ervaring om de samenwerking en de symbiose tussen industriële partners en met de onderzoeks- en kenniscentra te vergemakkelijken, organiseerde de OVAM verschillende bijeenkomsten. Living labs zijn erop gericht mensen samen te brengen in een denkproces dat zo dicht mogelijk bij een reële situatie aansluit. Het doel was in dit geval om het potentieel van een softwaretool te verkennen. Die moet vraag en aanbod van secundaire grondstoffen die voortkomen uit afvalstromen op elkaar afstemmen. De living labs waren ook het ideale kader om ons samen met onze partners te buigen over de uitdagingen waar de bouwsector voor staat bij de transitie naar een circulaire economie.

  • Op 22 en 29 juni stakeholders van verschillende industriële sectoren, afvalverwerkers en onderzoekscentra spraken zich uit over de voor- en nadelen van een online symbioseplatform;
  • Op 25 augustus kwamen stakeholders van de bouw- en sloopsector, de overheid en onderzoeksinstellingen bijeen. De uitdaging was zicht te krijgen op de kernvragen en uitdagingen van urban mining bij bouw en sloop.

We hebben al veel geleerd van deze vergaderingen van het eerste Belgische Living Lab. Nu de onderzoeksvragen geformuleerd zijn, begint de zoektocht naar innovatieve oplossingen binnen een proefproject. We houden u op de hoogte.

Op 25 augustus kwamen stakeholders van de bouw- en sloopsector, de overheid en onderzoeksinstellingen bijeen. De uitdaging was zicht te krijgen op de kernvragen en uitdagingen van urban mining bij bouw en sloop. Het doel was onderzoeksvragen te identificeren die later in proefprojecten kunnen worden opgenomen. Er werden heel wat uiteenlopende en prikkelende uitdagingen geformuleerd: van puur technische en logistieke vragen over juridische en financiële kopbrekers tot de vraag naar nieuwe en andere business modellen.

Op 22 en 29 juni was het OVAM-gebouw in Mechelen plaats van afspraak voor stakeholders van verschillende industriële sectoren, afvalverwerkers en onderzoekscentra. Zij spraken zich uit over de voor- en nadelen van een online symbioseplatform. Tijdens het gesprek probeerden men inzicht te krijgen in de verwachtingen en noden van een dergelijk ICT-platform. Maar ook meer fundamentele vragen kwamen aan bod: Hoe kan een online platform een hogere valorisatie van afval garanderen? Hoe kunnen we de financiële leefbaarheid van een dergelijk platform garanderen? Hoe evalueren we het succes? Hoe kunnen we het debat over industriële symbiose van een puur academische oefening laten evolueren tot een doorleefde praktijk?