Verschillende stakeholders op alle niveaus van de waardeketen van bouw en sloop zijn betrokken bij het FISSAC-project. Het doel is een methodologie en een softwareplatform te ontwikkelen om de uitwisseling van informatie te bevorderen en zo industriële symbiose netwerken te ondersteunen en pilootprojecten op te zetten die zowel op lokaal als regionaal niveau toegepast kunnen worden.

Het model steunt op drie pijlers die duurzaamheid moeten waarborgen:

  • Milieu (op basis van een levenscyclusbenadering)
  • Economisch
  • Sociaal (dit houdt rekening met het engagement van stakeholder en de maatschappelijke impact).

Het is onze ambitie dit model in te zetten in andere regio’s en voor andere waardeketen scenario’s.

FISSAC wil de effectiviteit aantonen van de processen, diensten en producten en dit op verschillende niveaus.

Productieprocessen

  • Demonstratie van gesloten kringloop van recyclageprocessen die afval verwerken tot waardevolle en aanvaarde secundaire grondstoffen.
  • Demonstratie van productieprocessen van nieuwe producten op een industriële schaal.

Product validatie

  • Demonstratie van het eco-design van eco-innovatieve bouwmaterialen (nieuw eco-cement en eco-beton, innovatieve keramische tegels en rubber-hout plastiek composieten) in het pre-industrieel proces, vanuit een levenscyclusbenadering.
  • Demonstratie op ware schaal van de toepassing en technische performantie van eco-innovatieve bouwproducten in een verscheidenheid van case studies.

Industrieel symbiose model

  • Demonstratie van het software platform.
  • Beoordeling van de overdraagbaarheid van het model door middel van living labs (als een gebruikersgericht, open en innovatief ecosysteem, dat binnen een bepaald territoriale context functioneert).

FISSAC staat voor ‘Fostering Industrial Symbiosis for a Sustainable Resource Intensive Industry across the extended Construction Value Chain’.

Het project loopt van september 2015 tot februari 2020.