• The third FISSAC newsletter is out. Do you want to learn about eco-cement and green concrete? Have you ever heard of OVAM, Ekodenge, or Geonardo? Click here to read it now.
  • Converting waste from industry into raw materials is central to creating a sustainable, circular economy.

Den första Living Lab träffen organiserades i Floda den 27:e oktober förra året (2016), med ett deltagarantal på 21 personer. Det är alltså snart årsdag!

Den första Living Lab träffen fokuserade på införandet av industriell symbios och cirkulär ekonomi. Två ytterligare diskussionsämnen var EU-projektet Horizon 2020 och Fissac. Deltagarna hade möjlighet att reflektera kring deras intressen och berätta om pågående arbete kring cirkulära materialflöden.

 

Den andra Living Lab träffen realiserades den första februari år 2017 med 20 deltagare. Temat för dagen var ”Framtidens Loggbok – vilken typ av information bör den innehålla och hur ska den användas för att fungera som ett användbart verktyg för att öka cirkulära materialflöden i byggsektorn?”

Dagen började med presentationer om FISSAC och olika cirkulära materialflöden i byggsektorns värdekedja. Under den andra delen av dagen delades deltagarna in i tre gruppen för att diskutera input-output av information, dvs: vilken typ av information önskar man få från ”framtidens loggbok” och vilken typ av information kan man ge för att leverera bra input till andra aktörer i värdekedjan.

 

Läs mer om de två första Living Lab träffarna här:
https://medium.com/@fissaclivinglab/

The third FISSAC newsletter has just been published. It gives an overview of project progress, with a highlight on the living labs organised in Sweden by RISE and HIFAB and on the webinar held in February. Each newsletter introduces you to some of the project partners – this time the spotlight is on OVAM, Ekodenge and Geonardo. Read it now and discover our special report on Green Concrete and Eco-Cement! (mer…)