Çok işlevli bir bölgede potansiyel endüstriyel simbiyozu nasıl tespit eder ve değerlendirirsiniz? Ve bu ortamda eko-endüstri gelişimini desteklemek için izlenecek adımlar nelerdir? FISSAC projesi, bu sorulara cevap bulmak için karar destek yöntemleri ve araçları geliştirmektedir.

Buna ek olarak, atıkların ve hizmetlerin tesisler arasındaki potansiyel değişim ağlarının tespit edilmesi ve fizibilitelerinin değerlendirilebilmesi için malzeme akışları hakkında bilginin, veri işlemesine imkân verecek şekilde depolanması gerekir.

Bu amaca yönelik olarak, FISSAC iki alanda karar vermeyi destekleyebilen entegre bir endüstriyel simbiyoz yönetim yazılımı aracı geliştirmektedir:

 1. Malzeme akış analizi ve endüstriyel kümeleme analizi için Yaşam Döngüsü Yaklaşımı:
  • Önerilen IS çözümlerinin çevresel etkisinin ve malzeme akış maliyetlerinin hassas ve dinamik bir yaşam döngüsü değerlendirmesi
  • Ekonomik faydaların bütünsel bir şekilde ölçülmesi
  • Bir harita üzerinde dinamik olarak yan ürün ve atık akış analizleri (tesislerin coğrafik olarak-referanslanması)
 2. Coğrafi bilgi sistemi (CBS) temelli yaklaşım:
  • Atık akışlarının coğrafi referanslanması: Atıkların bulunabilirliği ve özellikleri hakkındaki verileri bir harita üzerinde yayınlama
  • Her bir IS sisteminin platformda ürettiği sonuçların etkisini artırmak: İnşaat değer zincirinin endüstriyel paydaşları arasında temasların kolaylaştırılması ve atıkların içerik ve kullanılabilirliğinin araştırılıp geliştirilmesine teşvik edilmesi
  • LCA yetenekleri ile ilişkili olarak ekonomik ve çevresel yüklerin belirlenmesi

Detaylar

FISSAC Yazılım Platformu, ortaklarının endüstriyel simbiyoz ağı içerisindeki rollerini değerlendirmek için ve sosyal ağ analizi (SNA) metodolojilerini kullanarak genel operasyonun başarısını değerlendirmek için tüm yetenekleri birleştirerek ve ağ analiz fonksiyonlarını ekleyerek mevcut yazılımın ötesine geçmeyi amaçlamaktadır.

Dinamik coğrafi veritabanı web servisi için veri kaynağı olarak kullanılmak üzere bir bilgi deposu geliştirilecek ve iklim, sosyo ekonomi, finansal, enerji, malzeme, mobilite ve paydaşlar için faydalı tüm coğrafya referanslı verilerle ilgili grafik katmanlar hakkında anlamsal bilgi sağlanacaktır. FISSAC platformu, malzemenin, enerji akışının değerlendirilmesi için ve ayrıca, incelenen akışların çevresel etkilerini ve maliyetini değerlendirmek için kullanılacaktır.

Projedeki Kilometre taşları

 • Yaz 2018 – Yazılım prototipi
 • Kış 2019 – Yazılım platformunun son versiyonu