FISSAC projesi, endüstriyel ağları destekleyebilecek ve hem yerel hem bölgesel alanlarda pilot uygulamaların çoğaltılabilmesine katkı verecek inşaat sektöründeki yapım ve yıkım aşamalarının her seviyesindeki paydaşları ve bu bilgi paylaşımını kolaylaştıracak bir metodoloji ve yazılım platformu geliştirmeyi kapsamaktadır.

FISSAC modeli üç sürdürülebilirlik göstergelerini temel almaktadır:

  • Çevresel (yaşam döngüsü yaklaşımı ile)
  • Ekonomik
  • Sosyal (paydaşların yükümlülükleri ve toplum üzerindeki etkiler dikkate alınarak).

Hedefimiz, oluşturduğumuz modelin diğer bölgelerde ve diğer değer zinciri senaryolarında uygulanabilir olmasıdır.

FISSAC, süreçlerin, hizmetlerin ve ürünlerin farklı seviyelerdeki etkinliğini göstermeyi amaçlamaktadır.

Üretim Prosesleri

  • Atıkların değerli ikincil hammaddelere dönüştürülmesi için kapalı döngü geri dönüşüm proseslerinin belirlenmesi
  • Yeni ürünlerin endüstriyel ölçekte üretim proseslerinin belirlenmesi

Ürün Doğrulama

  • Yaşam döngüsü yaklaşımıyla, eko-yenilikçi ürünlerin (eko-çimento, yeşil beton, seramik karolar, kauçuk-ahşap ve plastik kompozitler) çevreye duyarlı tasarımlarının (eko-tasarım) yapılması
  • Çeşitli vaka analizlerinde, eko-yenilikçi inşaat ürünlerinin gerçek ölçekteki uygulama ve teknik performanslarının belirlenmesi

Endüstriyel Simbiyoz Modeli

  • Yazılım platformunun kurulumu
  • Yaşam Laboratuvarı – çalışma alanında gelişmelerin test edilebildiği, kullanıcı odaklı ortam – (Living lab) konseptiyle modelin uygulanabilirliğinin değerlendirmesi

FISSAC Sürdürülebilir Yapılar için Değer Zinciri Üzerinden Endüstriyel Simbiyozun Teşvik Edilmesi anlamına gelmektedir.

Proje Eylül 2015- Şubat 2020 tarihleri arasında yürütülecektir.