A FISSAC H2020 és a TRIS Interreg Europe projektek keretében a Geonardo Kft. és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft közösen indított fórumsorozatot. hazai építőipar erőforrás hatékonyságának elérése érdekében. Az első találkozót a CONSTRUMA 2018 kiállításon szervezték meg 2018. április 13-án.

A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. és a Geonardo Kft. közösen indított fórumsorozatának első állomásán az építő- és bontóipari szereplők, jogi szabályozók és a tudományos élet szereplői között párbeszédet indítottak annak érdekében, hogy az ágazatokat érintő összetett kihívások jobb megértését, és az azokra adott válaszok könnyebb meghozatalát közös gondolkodással segítsék elő. Több aktuális példán keresztül, jó gyakorlatok bemutatásával vizsgálták meg, hogy az erőforrás hatékonyságot miként lehet elősegíteni a hazai építőiparban.

Béres András, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. szakmai ügyvezető helyettese köszöntőjében kiemelte a körforgásos gazdaság fontosságát. Balázs Katalin, a Geonardo FISSAC projektmenedzsere a fórumsorozat nyújtotta lehetőségekre hívta fel a figyelmet, biztatva a jelenlévőket a további fórumokon való aktív részvételre.

Skultéti László a Földművelésügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási Főosztályának osztályvezetője ismertette az építési- és bontási hulladék kötelező célértékeit. Kitért arra, hogy a teljesítéssel Magyarország időarányosan jól áll, 2016-ban a hasznosítási arány 65,2 százalék (2015-ben 63,7 százalék), de természetesen a fejlődésre a továbbiakban is szükség van. Előadásában külön hangsúlyozta a szemléletváltás szükségességét, valamint azt, hogy a Földművelésügyi Minisztérium dolgozik azon kormányrendelet tervezet előterjesztésén, amely az építési-bontási hulladék képződésének megelőzésével kapcsolatos tevékenységek, valamint az építési tevékenység végzése során képződő anyagokkal kapcsolatos tevékenységek ellátásához szükséges jogszabályi hátteret biztosítja.

Asztalos István a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség elnökségi tagja az építési-bontási hulladékok kezelésének protokollját mutatta be az Európai Unió elvárásai alapján. Hangsúlyozta az Európai Bizottság által létrehozott az EU építési- és bontási hulladékról szóló egyezményét, amelyet véleménye szerint meg kell ismertetni Magyarországgal is. A független kutatások alapján készült dokumentum nem tartalmaz kötelező érvényű iránymutatásokat. Része az építőipar 2020-ig terjedő stratégiájának és a körkörös gazdasági csomagnak. Célja az újrahasznosított anyagok minősége iránti bizalom erősítése.

Az építési-bontási hulladékok újrahasznosításából származó termékek minősítésének tapasztalatairól tartott előadást Pekár Gyula az ÉMI Nonprofit Kft. külső szakértője. Bemutatta az építési-bontási hulladékok (újra)hasznosításának műszaki lehetőségeit és a bontási anyagok előkészítésének folyamatát.

Az előadásokat az alábbiakban olvashatják: (see conference programme):