A FISSAC projekt az épí­tő- és a bontóipar ágazati szereplőit tömörí­ti az értéklánc minden szintjén annak érdekében, hogy kifejlesztésre kerülhessen egy olyan, az ágazat szempontjából kulcsfontosságú információk hatékony cseréjét növelő módszertan valamint e módszertanon nyugvó szoftver platform, mely nem csak közvetlenül képes támogatni az ipari szimbiózis hálózatokat, hanem módjában áll helyi illetve régiós szinten életre hí­vni a korábban máshol már alkalmazott és bevált jó gyakorlatokat is.

A tervezett modell mindhárom pillére a fenntarthatóságot célozza:

  • Környezetvédelmi (az egyes termékek teljes életciklusának figyelembevételével)
  • Gazdasági
  • Társadalmi (figyelembe véve az ágazati szereplők aktí­v közreműködését valamint az eredmények várható hatását a társadalomra)

Célunk, hogy az elkészült modell más országokban és különböző értékláncok esetében is alkalmazható legyen.

A FISSAC projekt célja, hogy különféle szinteken mutassa be kapcsolódó folyamatok, szolgáltatások és termékek hatékonyságát.

Gyártási folyamatok

  • Zártláncú újrahasznosí­tási folyamatok bemutatása, melyek során a hulladékokat értékes, másodlagos nyersanyagokká alakí­tják.
  • íšj és korszerű termékek ipari mértékben való előállí­tását célzó gyártási folyamatok kidolgozása és demonstrációja.

Termék jóváhagyás

  • Öko-innovatí­v épí­tkezési termékek (pl. újfajta öko-cement és „zöld” beton, innovatí­v kerámia burkolatok, csempék valamint gumi – fa-műanyag kompozitok) öko-dizájnjának bemutatása a tömeggyártást megelőző folyamatok során, az egyes termékekre vonatkozó teljes életciklus elemzéssel.
  • Az öko-innovatí­v épí­tő anyagok/épí­tőipari termékek anyagtulajdonságainak és felhasználási területeinek valós léptékben történő bemutatása, különféle esettanulmányokon keresztül.

Ipari szimbiózis modell

  • A szoftver platform bemutatása
  • Az elkészült modell reprodukálhatóságának felmérése és tesztelése az ún. „élő labor” (living-lab) koncepció segí­tségével (ami egy felhasználó központú, nyí­lt-innovációs ökoszisztémát jelent, mely gyakran egy adott földrajzi/ágazati területen belül folytatja a tevékenységét).

A FISSAC egy mozaik szó, ami a Fostering Industrial Symbiosis for a Sustainable Resource Intensive Industry across the extended Construction Value Chain – ből származik (Az ipari szimbiózis előmozdí­tása a nyersanyag-intenzí­v iparágak fenntarthatóbb működése érdekében, felölelve a teljes épí­tőipari értékláncot).

A Projekt 2015 szeptemberétől 2020 februárjáig tart.