Průmyslová symbióza je typ zprostředkovávání dialogu, při kterém výrobci navzájem spolupracují s cílem využívat odpad jednoho účastníka jako surovinu pro výrobu produktu jiného účastníka.

Termín „symbióza“ je obvykle spojován se vztahy v přírodě, kdy si organismy/živočišné druhy vzájemně vyměňují materiály, energii, nebo informace, tak aby z toho měli oba užitek.

Místní nebo širší spolupráce v oblasti průmyslové symbiózy může snížit jak spotřebu přírodních zdrojů a množství skládek, tak i emise a spotřebu energie. Tím přispívá k uzavření materiálových toků „do kruhu“, což je klíčovou charakteristikou cirkulární ekonomiky a pohon pro zelený růst a eko-inovativní řešení.

V současné době existuje několik EU sítí, které podporují průmyslovou symbiózu a Evropská inovační partnerství. Mezi ty patří národní programy (např. NISP ve Spojeném Království), regionální iniciativy (např. Cleantech Östergötland ve Švédsku) a místní iniciativy (např. Kalundborg v Dánsku).

Nicméně, k rozšíření průmyslové symbiózy je zapotřebí koordinované řízení materiálových odpadních toků různých průmyslových sektorů. Dále je nezbytné porozumět:

  • Dopadům na společnost a ekologii
  • Harmonizaci technologii, procesu a politik
  • Zapojení občanů do cirkulární ekonomiky na Evropské úrovni
  • Informacím o zdrojích odpadu
  • Technologii nakládající s odpady
  • Obchodním modelům a koordinaci mezi aktéry hodnotového řetězce.

V rámci projektu budeme pracovat se zúčastněnými stranami, abychom porozuměli těmto aspektům. Našim úkolem je vytvořit model a podpůrné systémy, které se budou snažit výše uvedené výzvy překonat.

FISSAC infographic