Op 18 december vond in Mechelen het tweede Living Lab over Urban Mining plaats. Opnieuw bogen ervaringsdeskundige uit de bouw en sloopsector, ambtenaren en onderzoekers zich over de prioritaire onderzoeksvragen. Er werd ingezoomd op praktische aspecten van sloop en verwerking bij kleine werven, uitdagingen voor het economische model, het belang aan samenwerking in de keten en de wijze waarop beleid en regelgeving urban mining naar een volgende niveau kunnen tillen.

Een aantal vragen worden voor verder onderzoek voorgelegd aan een expertenteam, andere worden getest, gevolgd en geanalyseerd op bestaande werven of vormen het onderwerp voor een volgend Living Lab.