Hoe ontdek je de mogelijkheden voor industriële symbiose binnen een multifuncioneel werkveld? Wat zijn de opeenvolgende stappen om eco-industriële ontwikkeling binnen de bouw en sloopsector te promoten? Om op deze vragen een antwoord te bieden, ontwikkelt het FISSAC-project een methodologie en instrumenten om de besluitvorming te ondersteunen.

Bijkomend moet informatie over materialenstomen worden bijgehouden waardoor het mogelijk is de gegevens te verwerken zodat een potentiële uitwisseling van afval en mogelijkheden voor deeleconomie zichtbaar worden en hun haalbaarheid kan worden beoordeeld.

Om dit mogelijk te maken ontwikkelt FISSAC een geïntegreerd industrieel Symbiose Management Software Instrument. Dit ondersteunt de besluitvorming op volgende domeinen:

 1. Een levenscyclus benadering voor de analyse van materialenstromen en industriële clustervorming die voorziet in
  • Een accurate en dynamische levenscyclus evaluatie van de milieu impact en materialenstroomkost van de voorgestelde industriële symbiose oplossing.
  • Kwantificering van de economische voordelen op een holistische manier
  • Dynamische/live analyse van bij-producten en afvalstromen op kaart (geo-referentie van voorzieningen)
 2. GIS-gebaseerde benadering voor:
  • Geo-referentie van afvalstromen: publiceren en op kaart weergeven van gegevens over beschikbaarheid en eigenschappen van afval.
  • Versterken van de impact van de resultaten van ieder industrieel symbiose systeem via het platform: het faciliteren van contacten tussen industriële spelers in de waardeketen van de bouw en het aanmoedigen van onderzoek en ontwikkeling naar weinig benutte afvalstromen.
  • Kwantificeren van economische en milieulasten met betrekking tot levenscyclus analyse mogelijkheden.

Meer info

Het FISSAC Software Platform heeft tot doel verder te reiken dan de bestaande software door hun mogelijkheden te integreren en netwerk analyse functionaliteiten toe te voegen om de rol van de partners in een industrieel symbiose netwerk te beoordelen en het succes te evalueren van de gehele werking door gebruik van sociale netwerk analyse (SNA) methodologie.

Een kennisdatabase zal ontwikkeld worden om gebruikt te worden als gegevensbank voor een dynamische geo-databank web dienst en om semantische informatie te voorzien op grafische dragers betreffende klimaat, socio-economisch, financiële, energie, materiaal, mobiliteit en al de geo-gerefereerde gegevens die bruikbaar zijn voor de stakeholders. Het FISSAC platform zal gebruikt worden voor de evaluatie van materialen en energiestromen evenals de evaluatie van de milieu-impact en de kost van de bestudeerde stromen.

Mijlpalen

 • Zomer 2018 – software prototype
 • Winter 2019 – definitieve versie software platform