Living Labs

The purpose of this first multidisciplinary workshop will be to discuss together how companies in the construction and demolition sector can optimize their resources through the means of industrial symbiosis.

This is a participatory working session: attendees will have the opportunity to put their views on the table, and discuss together with other actors about new business models that promote the transformation of the construction sector towards more circularity.

  • Date: Tuesday 23 January 2018
  • Time: from 9:00 to 11:30 am
  • Location: Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña – ITeC
    Wellington 19, Barcelona
    Public transport: Metro L1 (Marina station), Tranvía T4 (Marina station)
  • Programme: download here (in Spanish)

Confirmation is required: to confirm your attendance or if you have any questions about the event, do not hesitate to contact the Símbiosy team via email (asanz@simbiosy.com) or by calling 932 21 86 87.

We look forward to your presence!

Den 8:e november skall Emma Dalväg som representant för FISSAC projekt hålla i en paneldebatt under Nordic Architecture Fair om möjligheter och utmaningar för Cirkulär Ekonomi  i byggbranschen.

Vad? The ring – Circular economy – opportunities and barriers
Circular economy is a global mega trend. Meet representatives from companies and academia that is working with circular economy within the building sector and listen to their greatest challenges and the opportunities and trends that they are seeing.
När? November 8, onsdag
Tid? 11:00 – 11:30
Var? Svenska mässan, Scen G1

Komma hit och lyssna på en intressant debatt!
Mer information on Nordic Architecture Fair: https://nordicarchitecture.se/

Cirkulär ekonomi_Hifab

Den femte Living Labs träffen genomfördes i Stadsbiblioteket i Göteborg med 13 deltagare från 9 företag.
Temat för dagen var att analysera den information som vi har samlat in tidigare under ”gipsresan” (Living Labs 3-4) och att diskutera strukturella utmaningar och möjligheter för att öka återvinning av gips vid rivning med hjälp av ramverket teknologiska innovationssystem (TIS). Rapporten av TIS-analysen finns nedan. (mer…)

A call for applications to an £18 million Circular Economy Investment Fund brought together people from across the building, demolition, waste processing and glass industries on 24 October 2017. The workshop, organised by British Glass and Zero Waste Scotland, explored how flat glass recycling can be increased to support material efficiency and reduce CO2 emissions and energy use. (mer…)

Tredje Living Lab möte var på den andra Mai. Elva personer tog del av ett studiebesök på Suez återvinningsanläggning i Kovik, Stockholm. Temat för dagen var att starta materialresan av gips vad hade beslutades gemensamt av gruppen under den andra träffen med Living Lab.

Dagen började med presentation om Suez och återvinningsanläggningen i Kovik (Värmdö, Stockholm) efter vad gruppen var delat i två gruppen. Både gruppen hade en möjlighet att delta i guidad tour med visning av anläggningen och presentation av filmer från byggarbetsplats respektive rivningsplats, samt frågeställningar för gruppdiskussion. Under diskussionerna gruppen pratade om olika möjligheter för att minska spillet och öka gips återvinning.

IMG_1429Utsorterad gips för återvinning

Fjärde Living Lab tog 9 personer till studiebesök i Gyproc i Bålsta. Under några intensiva timmar fick deltagare en möjlighet att fördjupa oss i hur gipsskivor produceras, hur råvaran ankommer till produktionsplatsen och hur färdiga gipsskivor lämnar fabriken. På samma sätt som levande laboratorium 4, efter lunch gruppdiskussioner var genomfördes.

På gruppdiskussion deltagare diskuterade kring logistik och roller, suboptimering och truprörstänk, styrmedel, dokumentationssystemen och kraven: hur de influerar gips återvinning.

IMG_1489Gipsten, jungfrulig råvara

IMG_1485

Olika fraktioner gips till produktion. Vänster i bild återvunnen råvara och längst till höger jungfrulig råvara

Gyproc2

Produktion av gipsskivor

 

Mer om tredje och fjärde living labb kan läsas här: https://medium.com/@fissaclivinglab/