Industriële symbiose is een vorm van bemiddeling om bedrijven samen te brengen in een innovatieve samenwerking en wegen te vinden om het gebruik van afval van de ene als grondstof voor de andere in te zetten.

Het woord ‘symbiose’ wordt normaal geassocieerd met een relatie in de natuur, waar twee of meer soorten materiaal, energie of informatie uitwisselen op een wederzijds voordelige manier.

Lokale of ruimere samenwerking in industriële symbiose kan de nood aan primaire grondstoffen en afvalverwerking vermindering, waarbij de materialenkringloop wordt gesloten- een fundamenteel kenmerk van de circulaire economie en een drijfveer voor groene groei en eco-innovatieve oplossingen. Het kan emissies en energiegebruik verminderen en nieuwe inkomstenstromen creëren.

Momenteel heeft Europa een aantal ondersteunende netwerken voor industriële symbiose en Europese partnerschappen zoals nationale programma’s (b.v. NISP (UK)), regionale initiatieven (b.v. Cleantech Östergötland (Zweden)) and locale initiatieven (b.v. Kalundborg in Denemarken).

Om van industriële symbiose een wijdverspreide commerciële realiteit te maken moet veel meer worden gedaan om materialen (afval)stromen te beheren van verschillende sectoren en industrieën en moet nog veel inzicht verworven worden over :

  • Milieu en sociale impact
  • Harmonisatie van technologieën, processen en beleid
  • Het engagement van het sociale middenveld voor een circulaire economie op Europees niveau
  • Informatie over afvalstromen
  • Technologie voor afvalverwerking
  • Business modellen en coördinatie tussen waardeketen actoren.

Het FISSAC-project werkt samen met stakeholders om deze aspecten te begrijpen en een model en ondersteunend systeem te bouwen dat deze uitdagingen kan beantwoorden.

FISSAC infographic