Endüstriyel simbiyoz, şirketlerin bir arada endüstriyel işbirliği içinde olduğu, birinin atığının diğeri için hammadde olduğu bir aracılık yapısıdır.

“Simbiyoz” kelimesi genellikle, iki veya daha fazla türün karşılıklı fayda durumunda olduğu; madde, enerji veya bilgi alışverişinin olduğu doğadaki ilişkisiyle ilişkilendirilir.

Endüstriyel simbiyoz konusundaki yerel veya daha geniş işbirlikleri, işlenmemiş hammadde ve atık boşaltımına olan ihtiyacı azaltabilir. Böylelikle, malzeme döngüsünü kapatılır – döngüsel ekonomi için temel yapı ve yeşil büyüme ile eko-girişimci çözümlerin etmeni. Bu ayrıca, emisyon ve enerji kullanımını azaltmakta ve yeni gelir akışı oluşturmaktadır.

Günümüzde Avrupa, endüstriyel simbiyoz için çeşitli AB destek ağlarına ve ulusal programlar (örn. NISP – İngiltere), bölgesel girişimler (örn. Cleantech Östergötland – İsveç) ve yerel girişimler (örn. Danimarka’daki Kalundborg) gibi Avrupa Girişim Ortaklıklarına sahiptir.

Ancak, endüstriyel simbiyozu yaygın bir ticari gerçekliğe dönüştürmek; farklı sektörler ve endüstrilerden atık malzeme akışının yönetilmesine ihtiyaç duyar ve bu konuda anlaşılması gereken daha çok konu vardır:

  • Çevresel ve sosyal etkiler
  • Teknolojilerin, süreçlerin ve politikaların harmanlanması
  • Kamunun, AB seviyesinde döngüsel ekonomiye dâhil edilmesi
  • Atık kaynakları bilgisi
  • Atık dönüşümü teknolojileri
  • İş modelleri ve değer zinciri aktörleri arasında koordinasyon.

FISSAC projesi, bu konuları anlamaya yönelik ilgi grupları ile birlikte çalışacaktır ve zorlukların üstesinden gelebilmek için bir model ve destek sistemi geliştirecektir.

FISSAC infographic