Living Lab Sverige

Den 23-24:e oktober arrangeras en konferens på temat industriell symbios, i samband med prisutdelningen för WIN WIN Gothenburg Sustainability Award.
Temat för årets pris är samverkan vid produktion och årets pristagare är Kalundborg Symbiosis från Danmark.

 

FISSAC medverkar i programmet den 23:e oktober då fokus ligger främst på byggsektorn och cirkulära materialflöden. HIFAB kommer att presentera FISSAC, deltaga i mässan samt leda workshop inom fokusgrupp för arbetssätt för cirkulära materialflöden vid rivning.

 

Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla intresserade, men anmälan är obligatorisk.
Läs mer om WIN WIN Gothenburg Sustainability Award och konferensen här: http://winwingothenburgaward.com

 

WIN-WIN_GSA_logo_still-1024x576

”KVARTERET HAMMAREN” – ETT PRAKTIKFALL PÅ BYGGNADEN SOM MATERIALBANK

Stena Fastigheter, Ikano Bostad och FISSAC bjuder in aktörer i byggbranschen till att gemensamt formulera vad som krävs för att deras fastighet i Högsbo, Göteborg, ska kunna användas som en materialbank. Vår målsättning är att vi tillsammans ska hitta nya möjligheter för att öka återanvändning och materialåtervinning av byggvaror och material samt helt undvika avfall till deponi.


Datum:               27:e september, 2018
Tid:                      9:00 – 15:30, inkl. lunch
Mötesplats:      Göteborgs Bryggerimuséum, J A Pripps gata 2
 

Ur agendan:

  • Introduktion till fastigheten; visning av byggnaden och information om vanligt förekommande material
  • Presentation av Material Economics om rapporten Ett värdebeständigt svenskt materialsystem
  • Workshop/Gruppdiskussioner: lösningar för hur vi kan hantera material från rivning på ett resurseffektivt och hållbart sätt.

 
Bakgrund:
Stena Fastigheter och Ikano Bostad, gemensamma ägare till fastigheten Göteborg, Högsbo 21:2, har ambitionen att utveckla fastigheten till ett hållbart bostadsområde. För fastighetsägarna innebär detta att området ska utvecklas och byggas på ett hållbart sätt, med fokus på resurseffektivitet och innovation. Arbetet börjar redan nu med planering för hur den befintliga industribyggnaden kan rivas på ett ansvarsfullt sätt där de materialresurser som finns inbyggda i fastigheten tas tillvara.

Anmälan sker senast 20:e september till linnea.lindkvist@hifab.se

Den 8:e november skall Emma Dalväg som representant för FISSAC projekt hålla i en paneldebatt under Nordic Architecture Fair om möjligheter och utmaningar för Cirkulär Ekonomi  i byggbranschen.

Vad? The ring – Circular economy – opportunities and barriers
Circular economy is a global mega trend. Meet representatives from companies and academia that is working with circular economy within the building sector and listen to their greatest challenges and the opportunities and trends that they are seeing.
När? November 8, onsdag
Tid? 11:00 – 11:30
Var? Svenska mässan, Scen G1

Komma hit och lyssna på en intressant debatt!
Mer information on Nordic Architecture Fair: https://nordicarchitecture.se/

Cirkulär ekonomi_Hifab

Den femte Living Labs träffen genomfördes i Stadsbiblioteket i Göteborg med 13 deltagare från 9 företag.
Temat för dagen var att analysera den information som vi har samlat in tidigare under ”gipsresan” (Living Labs 3-4) och att diskutera strukturella utmaningar och möjligheter för att öka återvinning av gips vid rivning med hjälp av ramverket teknologiska innovationssystem (TIS). Rapporten av TIS-analysen finns nedan. (mer…)

Tredje Living Lab möte var på den andra Mai. Elva personer tog del av ett studiebesök på Suez återvinningsanläggning i Kovik, Stockholm. Temat för dagen var att starta materialresan av gips vad hade beslutades gemensamt av gruppen under den andra träffen med Living Lab.

Dagen började med presentation om Suez och återvinningsanläggningen i Kovik (Värmdö, Stockholm) efter vad gruppen var delat i två gruppen. Både gruppen hade en möjlighet att delta i guidad tour med visning av anläggningen och presentation av filmer från byggarbetsplats respektive rivningsplats, samt frågeställningar för gruppdiskussion. Under diskussionerna gruppen pratade om olika möjligheter för att minska spillet och öka gips återvinning.

IMG_1429Utsorterad gips för återvinning

Fjärde Living Lab tog 9 personer till studiebesök i Gyproc i Bålsta. Under några intensiva timmar fick deltagare en möjlighet att fördjupa oss i hur gipsskivor produceras, hur råvaran ankommer till produktionsplatsen och hur färdiga gipsskivor lämnar fabriken. På samma sätt som levande laboratorium 4, efter lunch gruppdiskussioner var genomfördes.

På gruppdiskussion deltagare diskuterade kring logistik och roller, suboptimering och truprörstänk, styrmedel, dokumentationssystemen och kraven: hur de influerar gips återvinning.

IMG_1489Gipsten, jungfrulig råvara

IMG_1485

Olika fraktioner gips till produktion. Vänster i bild återvunnen råvara och längst till höger jungfrulig råvara

Gyproc2

Produktion av gipsskivor

 

Mer om tredje och fjärde living labb kan läsas här: https://medium.com/@fissaclivinglab/