Capture

The upcoming HARMONI summit will gather stakeholders from the industry, academia, European Commission and national organisations to exchange on non-technological barriers to innovation in the process industry in Brussels on 16-17 January 2019.

On the 17 January 2019, FISSAC team will take part in the workshop  waste management – regulatory challenges for intensive industries and standardisation potential.

You can download the full agenda here. Join us!

FISSAC, together with other 4 H2020 projects (RE4, VEEP, GREENINSTRUCT, INNOWEE), are pleased to invite researchers, industrial companies, professionals and wide public interested in the topic of circular economy, industrial symbiosis, new materials for the common workshop called “Today‘s waste, tomorrow material”. Projects representatives will introduce their results and lead interactive discussions related to the topic.

The workshop is organized within the World Sustainable Energy Days (session “Innovation Workshops Energy and Buildings”) on 28th February 2019 in Wels, Austria. Here the conference program.

The workshop registration is free of charge, but it is necessary to be registered on the WSED conference in order to participate in the workshop. Here is the link.

Details can be found in the flyer.

We are looking forward to meeting you then!

Circular business models are solid enough only if there is market demand behind, and we all know that users create the demand. Thus, conscious, informed consumers can drive the transition to alternative and circular business models. Some questions arise from this statement:

How would the way we build change if users decided on the design and use of the buildings and public spaces they inhabit?

  • How would the professional relationships among the different actors within the construction value chain be transformed if consumers demanded renewable, healthy materials, bioclimatic buildings, modular constructions designed for deconstruction…?

The second FISSAC Living Lab Barcelona, co-organized by SIMBIOSY together with the Societat Orgànica (a professional cooperative that works in the field of sustainable building) on the 30th of October 2018, , served as a visualization spot of successful experiences and as a space for an exchange of views and ideas.

2nd LL BARCELONA_2 2nd LL BARCELONA_1

(mer…)

Den 23-24:e oktober arrangeras en konferens på temat industriell symbios, i samband med prisutdelningen för WIN WIN Gothenburg Sustainability Award.
Temat för årets pris är samverkan vid produktion och årets pristagare är Kalundborg Symbiosis från Danmark.

 

FISSAC medverkar i programmet den 23:e oktober då fokus ligger främst på byggsektorn och cirkulära materialflöden. HIFAB kommer att presentera FISSAC, deltaga i mässan samt leda workshop inom fokusgrupp för arbetssätt för cirkulära materialflöden vid rivning.

 

Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla intresserade, men anmälan är obligatorisk.
Läs mer om WIN WIN Gothenburg Sustainability Award och konferensen här: http://winwingothenburgaward.com

 

WIN-WIN_GSA_logo_still-1024x576

”KVARTERET HAMMAREN” – ETT PRAKTIKFALL PÅ BYGGNADEN SOM MATERIALBANK

Stena Fastigheter, Ikano Bostad och FISSAC bjuder in aktörer i byggbranschen till att gemensamt formulera vad som krävs för att deras fastighet i Högsbo, Göteborg, ska kunna användas som en materialbank. Vår målsättning är att vi tillsammans ska hitta nya möjligheter för att öka återanvändning och materialåtervinning av byggvaror och material samt helt undvika avfall till deponi.


Datum:               27:e september, 2018
Tid:                      9:00 – 15:30, inkl. lunch
Mötesplats:      Göteborgs Bryggerimuséum, J A Pripps gata 2
 

Ur agendan:

  • Introduktion till fastigheten; visning av byggnaden och information om vanligt förekommande material
  • Presentation av Material Economics om rapporten Ett värdebeständigt svenskt materialsystem
  • Workshop/Gruppdiskussioner: lösningar för hur vi kan hantera material från rivning på ett resurseffektivt och hållbart sätt.

 
Bakgrund:
Stena Fastigheter och Ikano Bostad, gemensamma ägare till fastigheten Göteborg, Högsbo 21:2, har ambitionen att utveckla fastigheten till ett hållbart bostadsområde. För fastighetsägarna innebär detta att området ska utvecklas och byggas på ett hållbart sätt, med fokus på resurseffektivitet och innovation. Arbetet börjar redan nu med planering för hur den befintliga industribyggnaden kan rivas på ett ansvarsfullt sätt där de materialresurser som finns inbyggda i fastigheten tas tillvara.

Anmälan sker senast 20:e september till linnea.lindkvist@hifab.se