• A FISSAC Interaktív Fórumot az építőipar szereplőinek találtuk ki, hogy gyakorlati tanácsokkal segíthessék egymást az egyes iparági résztvevők.
  • Mi az Interaktív Fórum? Egy felhasználó barát platform, ahol a résztvevők megoszthatják egymással tudásukat, ezáltal új, innovatív megoldásokat találjanak közös kihívásaikra.
  • Hol működnek a FISSAC Interaktív Fórumok? Európa kilenc országában található Interaktív Fórum, köztük Svédországban, Németországban, az Egyesült Királyságban, Belgiumban, Törökországban, Spanyolországban, Olaszországban, Csehországban és Magyarországon.

Mi az Interaktív Fórum?

Az Interaktív Fórum egy felhasználó központú felület, melynek határait és működési kereteit a platformban résztvevők határozzák meg. Interaktív Fórum ezért létrehozható bárhol és bárkik által: az utcán, egy lakásban, egy hivatalos intézményen falain belül, és magában foglalhat egy egész várost vagy iparágat célkitűzéseitől függően.

The notion of living laboratory was first proposed by Prof. William Mitchell at MIT Media Lab as a research methodology for sensing, prototyping, validating and refining complex solutions in multiple and evolving real-life contexts. However, contemporary definitions of living laboratories are broader and somewhat diffuse. Nevertheless, the following elements tend to be core features of a living laboratory:

Az Interaktív Fórum kifejezés Prof. William Mictchelltől (MIT Média Labor) származik és jelentése a következő:

„egy olyan kutatási módszer, melynek segítségével összetett válaszokat adhatunk egy sokrétű, folyton változó környezet kihívásaira.”

Az Interaktív Fórum újabb meghatározása azonban ennél már sokkal szélesebb körű, ugyanakkor az alábbi elemek közösek:

  • Valós helyzetű környezet kísérleti szempontú megközelítése
  • Együttműködés a végfelhasználók bevonásával
  • Együttműködés és tudás közös létrehozása

Módszertani szempontból a jelenleg is működő Interaktív Fórumok a legkülönfélébb szereplőkből, erőforrásokból és tevékenységekből álló hálózatok, amelyek egyesítik a felhasználó központú kutatást és a nyílt innovációt (Leminen et al. 2012). Felépítettségüket tekintve pedig olyan gyakorlati közösségekről van szó, amelyek helyet adnak a végfelhasználókkal történő együtt kísérletezésnek és együtt alkotásnak valós helyzetű környezetben (Sundramoorthy et al. 2011).

Leminen (2015) négyféle Interaktív Fórum típust különböztet meg: hasznosítás vezérelt, lehetőséget biztosító, szolgáltatói elviségű és felhasználó vezérelt. A FISSAC ezek közül a „lehetőséget biztosító” típusba tartozik és a következő jellemzőkkel bír:

  • Cselekvőképes stratégiafejlesztés
  • Kapcsolatépítés egy adott régió vagy projekt témakör vonatkozásában
  • Közös információ gyűjtés és felhasználás, a tudásanyag együttes létrehozása a kapcsolatrendszerben
  • Irányított stratégia váltás egy mindenki számára kedvező irány szerint

Noha minden Interaktív Fórum egyedi, vannak olyan módszerek és folyamatok, melyek az Interaktív Fórumok létrehozása és működése során egyedileg alkalmazhatók. Ezek célja, hogy segítsék az összetett kihívások jobb megértését és az azokra adott válaszok könnyebb meghozatalát.

Miért szervezünk Interaktív Fórumokat?

Amikor folyamatosan változó, valós helyzetű környezetben összetett kihívásokkal találjuk szembe magunkat, egyéni felhasználóként nehezebben boldogulunk. Azonban a végfelhasználókkal és más szereplőkkel együttműködve és közösen gondolkodva a vizsgált probléma összetettsége és bizonytalansága csökkenthető ezzel pedig egy kívánt megoldás felfedezésének az esélye növelhető. Kutatások szerint a hálózat jellegű, kiterjedt tudásbázisú, információcserélő és a sokféle szereplő közötti együttműködésen alapuló interaktív fórumok merőben új innovációkhoz vezethetnek, míg a központosított hálózati szerkezettel bíró interktív fórumok tudnak leginkább hathatós innovációkat elérni (Leminen, 2013).

Interaktív Fórumok a FISSAC projektben

A FISSAC projekt keretében kilenc regionális Interaktív Fórumot hozunk létre, mindegyiket a maga által meghatározott céllal. A Fórumok vezetői építőipari szereplőket vonnak be az adott országot érintő építőipari technológiai problémák azonosítására. Az Interaktív Fórumokon az együttes tudás és tapasztalat kerül megvitatásra és hasznosításra.

A projektben megvalósuló Interaktív Fórumokat a Sweden AB Kutatóintézet (RISE) koordinálja. A RISE ajánlásokkal és módszertani eszközökkel látja el a regionális Fórumok vezetőit a stratégia kialakítását és az együtt alkotási folyamat kezelését illetően.