Den 23-24:e oktober arrangeras en konferens på temat industriell symbios, i samband med prisutdelningen för WIN WIN Gothenburg Sustainability Award.
Temat för årets pris är samverkan vid produktion och årets pristagare är Kalundborg Symbiosis från Danmark.

 

FISSAC medverkar i programmet den 23:e oktober då fokus ligger främst på byggsektorn och cirkulära materialflöden. HIFAB kommer att presentera FISSAC, deltaga i mässan samt leda workshop inom fokusgrupp för arbetssätt för cirkulära materialflöden vid rivning.

 

Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla intresserade, men anmälan är obligatorisk.
Läs mer om WIN WIN Gothenburg Sustainability Award och konferensen här: http://winwingothenburgaward.com

 

WIN-WIN_GSA_logo_still-1024x576

”KVARTERET HAMMAREN” – ETT PRAKTIKFALL PÅ BYGGNADEN SOM MATERIALBANK

Stena Fastigheter, Ikano Bostad och FISSAC bjuder in aktörer i byggbranschen till att gemensamt formulera vad som krävs för att deras fastighet i Högsbo, Göteborg, ska kunna användas som en materialbank. Vår målsättning är att vi tillsammans ska hitta nya möjligheter för att öka återanvändning och materialåtervinning av byggvaror och material samt helt undvika avfall till deponi.


Datum:               27:e september, 2018
Tid:                      9:00 – 15:30, inkl. lunch
Mötesplats:      Göteborgs Bryggerimuséum, J A Pripps gata 2
 

Ur agendan:

  • Introduktion till fastigheten; visning av byggnaden och information om vanligt förekommande material
  • Presentation av Material Economics om rapporten Ett värdebeständigt svenskt materialsystem
  • Workshop/Gruppdiskussioner: lösningar för hur vi kan hantera material från rivning på ett resurseffektivt och hållbart sätt.

 
Bakgrund:
Stena Fastigheter och Ikano Bostad, gemensamma ägare till fastigheten Göteborg, Högsbo 21:2, har ambitionen att utveckla fastigheten till ett hållbart bostadsområde. För fastighetsägarna innebär detta att området ska utvecklas och byggas på ett hållbart sätt, med fokus på resurseffektivitet och innovation. Arbetet börjar redan nu med planering för hur den befintliga industribyggnaden kan rivas på ett ansvarsfullt sätt där de materialresurser som finns inbyggda i fastigheten tas tillvara.

Anmälan sker senast 20:e september till linnea.lindkvist@hifab.se

To create synergies between the FISSAC H2020 and the TRIS Interreg Europe projects, Geonardo Ltd. and the Herman Ottó Institute Nonprofit Ltd. jointly launched a forum series to improve achieving the efficiency of resource efficiency in the domestic construction industry. The first symposium was held on 13 April 2018 in the frame of the CONSTRUMA International Exhibition and Fair that is the largest annual event for the sector in Hungary. (mer…)

This webinar, held on 31 May 2018, was an overview of some social aspects of industrial symbiosis. The speakers were from the scientific field (Fredrik Björk, Malmö University), a consultancy company (Elke Roetman, Partners for Innovation), a research institute (Julia Jonasson, Research Institutes of Sweden ) and a public waste agency (Arianne Acke, OVAM).

During this webinar, the 40 participants got to know more about:

  • Sustainable Development Goals (SDGs) and how there are related to industrial symbiosis. The following goals were highlighted: SDG 6 (Clean Water and Sanitation), SDG 7 (Affordable and Clean Energy), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), SDG 12 (Responsible Consumption and Production), SDG 15 (Life on Land) and also 16 (Peace, justice and strong institutions), 17 (Partnerships for the goals) with the importance of transparency and participation on all levels (communities, authorities)
  • The holistic approach of the SDGs and the interconnected goals. A project or an SME has to decide whether it wants to use them to communicate, measure, and/or improve its operations.
  • The need to separate two different processes when setting up the collaboration needed to create a successful and supportive Living Lab environment: Developing the group’s collaboration skills (doing this work leads to an improved ability to tackle technical complexities, i.e. the collaboration subject) and developing the group’s collaboration subject.
  • Industrial symbiosis: going beyond technical cooperation with two main subjects: job opportunities (creation, substitution, transformation) and business culture. To realize Industrial Symbiosis and Circular Economy, we need to look beyond the technical cooperation.

Cooperation is the other law of industrial symbiosis.

Recording

Follow this link to view the recording of the webinar.